Knivmager Glob Riber
Jeg er tidligere gymnasielærer ved Randers Statsskole med fagene fysik og matematik og har lavet knive i mere end ti år. På en campingtur til det nordlige Sverige så jeg udstillinger som viste hvad svenske knivmagere formår. Jeg købte en træklods, en fabriksklinge og forskellige skiver, og derfra har det så udviklet sig. I dag udsliber eller smeder jeg selv mine klinger.

I mit tidligere job så jeg sjældent umiddelbare resultater af mine anstrengelser, så på den baggrund er knivmageri en dejlig hobby. Man bliver bragt ned i tempo, sjusk straffes prompte. Jeg tilstræber stor variation, både i design og materialevalg.

En anden, mindst lige så vigtig hobby er jazzmusikken. Jeg spiller tenorsaxofon i et par jazzorkestre. Knivmageri og jazzmusik- to helt forskellige aktiviteter, men de har dog nogle ting til fælles: opfindsomhed, inspiration og disciplin.

Et toårigt ulandsophold (Tanzania med Mellemfolkeligt Samarbejde) midt i firserne har siden givet anledning til mange rejser til 3.verdens lande både som turist og som ulandsarbejder.
Ved disse lejligheder har jeg hjembragt både inspiration og materialer til knive. Venner og familie hjælper også med at skaffe ”sære stykker træ”.